My BJJ – Nagoya
Motoshio Community Centre, Nagoya shi Minato ku, Motoshio cho 1 chome 20-6
WEBSITE: http://www.mybjj.com.au/locations/japan/mybjj-nagoya
PHONE: 090 9908 4531
EMAIL:
FACEBOOK:
INSTAGRAM:
HEAD INSTRUCTORS:
Roberto ‘Betinho’ Yokoyama

Pin It on Pinterest