Dung Pham BJJ

Nhà sinh hoạt cộng đồng phường Thành Công, đối diện số 16 phố, Khu tập thể Bắc Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 100000, Vietnam

Head Instructors

  • Dung Pham - Brown Belt

BJJ Asia Training Report

Coming soon

Notes

Gym details & information may be subject to change.
For revisions and inquiries please visit our contact page.