BJJ Hanoi
75 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
WEBSITE: http://bjjhanoi.com/
PHONE: +84 127 312 3399
EMAIL: JiuJitsuHanoi@gmail.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/BJJHanoi
INSTAGRAM:
HEAD INSTRUCTORS: 1
Tran Tuan Anh
2644

Pin It on Pinterest